Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er en svampevækst, der trives i fugtige miljøer. Den findes i naturen omkring os, især i sensommeren, men angriber også bygninger med fugtproblemer, hvor svampen skader indeklimaet.

Hvordan opstår skimmel?

Skimmelsvamp er en svampevækst, der trives i fugtige miljøer. Den findes i naturen omkring os, især i sensommeren, men angriber også bygninger med fugtproblemer, hvor svampen skader indeklimaet.

Skimmelsvamp angriber bygninger, der har fugtproblemer.
Det kan være på grund af dårlig udluftning, forkerte bygningskonstruktioner, skader som får regnvand eller grundvand til at trænge ind osv. Svampen vokser på bygningskonstruktionernes overflader og efterlader ofte kraftig misfarvninger. Da skimmelsvamp er et symptom på, at der er noget fugtteknisk galt, er det vigtigt at få undersøgt og udbedret årsagen. Udgifterne til bekæmpelse af skimmelsvamp og genopbygning af angrebne konstruktioner koster hvert år erhvervsliv og private millioner af kroner.

KEH Gruppen bruger tørdampmetoden, som er en den mest miljørigtige måde at bekæmpe skimmelsvamp på.

Tørdampmetoden

Mange specialister anbefaler tørdampmetoden

Metoden gør udelukkende brug af rent vand og ingen kemikalier. Det skåner ikke alene miljøet, men er også den sundeste løsning for bygningens beboere/brugere og de fagfolk, der skal fjerne skimmelsvamp.

Samtidig har tørdampmetoden vist sig meget effektiv, fordi dampen trænger ind steder, hvor konventionelle kemikaliebårne løsninger ikke kan nå.

Endelig er metoden fundet særligt effektiv, da al den døde biomasse fra skimmelsvampen fjernes og dermed ikke får lov at ligge og tørre ud, hvor den efterfølgende kan spredes gennem luften for igen at forurene indeklimaet.

Substitutionsprincippet

Substitutionsprincippet er et vigtigt princip i dansk arbejdsmiljølovgivning og indgår nu også i EU’s kemikalielovgivning REACH.

Substitutionsprincippet betyder, at farlige eller generende stoffer skal erstattes med mindre farlige eller mindre generende stoffer eller arbejdsprocesser.

I forbindelse med afrensning af skimmelsvamp betyder dette, at kemiske løsninger skal undgås og erstattes af mindre farlige eller mindre generende arbejdsprocesser som fx afrensning med tørdamp, hvor der kun anvendes rent vand i arbejdsprocessen.

Grundlaget for substitutionsprincippet er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 fra 2001 § 11 til 14.

Mycometer

Verificeret af den amerikanske miljøstyrelse US-EPA

Vi bruger Mycometers analysemetoder, som anvendes til at måle mængden af skimmelsvamp eller bakterier i luft, vand, porøse materialer, partikler og slam. Skimmelsvamp måles med Mycometer-test kits og bakterier måles med Bactiquant-test kits.

Metoden anvendes dels til at vurdere, hvor slemt et givent skimmelangreb er og dels som kvalitetskontrol efter endt skimmelsanering for at sikre, at al skimmelvækst er fjernet.

Andre prøvetagningsmetoder

I KEH Gruppen har vi i forbindelse med en indeklimaundersøgelse desuden mulighed for at udtage enten DNA-test eller aftryksprøver. Det er for at konstatere, om der skulle være et givent problem med for mange skimmelsporer i indeklimaet i forhold til en normal sund bolig. Disse prøver bliver herefter sendt til et laboratorie for analyse.

Efterfølgende kan der så foretages en samlet vurdering ud fra både udtagne prøver samt de besigtigede forhold i forhold til, om der bør foretages tiltag for fjernelse af skimmelsvamp.

Kontakt os gerne og fortæl om dine behov

Vi tilbyder kvalitetsløsninger og god service til opgaver af alle størrelser. Om det er ejendomsservice, renovering, byggeri, eller indeklima du har udfordringer med, så er du velkommen til at kontakte os.

Udfyld kontaktformularen her på siden og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Du kan finde os på:

Naverland 22B
DK – 2600 Glostrup

Gl Vardevej 230
6715 Esbjerg

Marsalle 113
8700 Horsens

Er der noget vi kan hjælpe dig eller din virksomhed med?