Personoplysninger

Beskyttelse af din og vores data

KEH Gruppen behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside, ansatte i KEH Gruppen og vores kunder. Vi værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler.

Det er i alle tilfælde vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

Ændringer i persondatapolitikken kan ses her på hjemmesiden.

Sådan beskytter vi personoplysninger
KEH Gruppen behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.

Vi har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod f.eks. tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

Hvilke personoplysninger behandler vi?
KEH Gruppen behandler kun personoplysninger, når vi har behandlingshjemmel til det. Det får vi typisk ved, at den registrerede har afgivet et samtykke til, at KEH Gruppen behandler en række konkrete oplysninger om personen.

Når du henvender dig KEH Gruppen gennem Hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig, det er dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilken produkkategori du ønsker info om med det formål at kunne levere tilbud til dig og til brug for opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser. Vælger du at kontakte os via den kontaktformular du finder på vores hjemmeside, gemmes de oplysninger du indtaster og sendes i en e-mail via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Data gemmes indtil du specifikt ønsker at få dem slettet. Såfremt data ikke omhandler fremtidige eller eksisterende ordrer, eller de er omfattet af lovgivningen om at gemme oplysningerne i minimum 5 år.

Formålet er, at kunne behandle din henvendelse, og oplysningerne overføres ikke til tredjelande uden for EU/EØS.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Persondata er nødvendige for at kunne overholde den aftale, vi har indgår med dig. For at vi kan levere vores tjenester og tilbud til dig, vil vi være nødt til at behandle dine persondata f.eks. med det formål at sende tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer til dig og samtidig sikre, at vi kan komme i kontakt med dig ved reklamation.

Jobansøgere
Alle jobansøgere, uagtet om de søger opslåede stillinger eller søger uopfordret, vil blive behandlet med fuld diskretion og i fuld overensstemmelse med disse politikker.

Alle ansøgere, som ikke ansættes i KEH Gruppen, vil blive bedt om skriftligt samtykke til, at KEH Gruppen må beholde deres CV i en intern jobdatabase seks måneder efter at have modtaget CV’et med henblik på at blive kontaktet af KEH Gruppen angående en relevant ledig stilling. Giver ansøgere ikke KEH Gruppen samtykke til at beholde CV’et inden for 14 dage, vil al ansøgerdata blive slettet fra KEH Gruppens database.

Hvornår videregiver vi personoplysninger?
KEH Gruppen videregiver aldrig personoplysninger til eksterne interessenter (dvs. til tredjepart), uden at dette er nødvendigt for at udføre et stykke arbejde, eller medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller vi bliver pålagt det af en domstol.

KEH Gruppen gør brug af samarbejdspartnere i en række forskellige situationer. Når vi anvender samarbejdspartnere, kan vi have behov for at dele dine personoplysninger med dem. Vores brug af samarbejdspartnere er typisk med henblik på, at understøtte vores forretning f.eks. i forbindelse med leveringen af vores tjenester, administration, opkrævning, udbedring af skader mm. osv. De samarbejdspartnere vi gør brug af, er f.eks. databehandlere, leverandører, rådgivere, pengeinstitutter, kreditvurderingsbureauer og inkassobureauer. Når vi deler dine oplysninger med vores samarbejdspartnere, sikrer vi de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger.

Samtidig kan det ske at KEH Gruppen modtager personoplysninger fra kunder, beboer, leverandører mm. For at sikre os yderligere mod videregivelse af personoplysninger er alle medarbejdere i KEH Gruppen omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab igennem vores arbejde.

Sikring af tredjeparts behandling
KEH Gruppen kan benytte data behandlere uden for KEH Gruppen. Eksterne databehandlede behandler kun personoplysninger på vegne af KEH Gruppen til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til og kun efter instruks fra KEH Gruppen. Vi har en række minimumsikkerhedskrav til beskyttelse af personoplysninger, som KEH Gruppens data behandlere altid skal opfylde.

Som udgangspunkt overfører KEH Gruppen ikke personoplysninger til lande uden for EU og EØS, men hvis det er nødvendigt for os med henblik på at opfylde en retligt eller en kontraktretlig forpligtelse over for en kunde, kan det finde sted. I sådanne tilfælde indgår KEH Gruppen aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU-/ EØS-reglerne for at sikre et højt beskyttelsesniveau.

Aftalerne sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til de gældende EU-/ EØS-regler om databeskyttelse. Vilkårene og betingelserne i aftalerne opfylder altid Europa-Kommissionen og den gældende databeskyttelseslovgivnings krav.

Indsigtsretten og retten til at blive glemt
Du har ret til at få indsigt i, ændret og slettet de personoplysninger, som vi har registeret og behandler om dig.

Sletning af persondata
Såfremt du ikke gør brug af vores Hjemmeside i en periode på 1 år vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2 årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, vil vi slette, såfremt du retter henvendelse her om. I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at respondere og derved at fravælge din tilmelding. Ved framelding, sletter vi automatisk de data vi har indsamlet på dig.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med fakturering af injiceringsbehandlinger til vores indeklima kunder vil blive slettet efter garantiperioden på 25 år er udløbet.

Ønsker du det, beder vi dig skrive til keh@kehgruppen.dk

Du kan forvente at høre fra os senest én måned efter din forespørgsel er modtaget.

Som svar på din henvendelse vil vi informere dig om, hvilke oplysninger vi kan slette med det samme, og hvilke oplysninger vi er forpligtet til at gemme efter lovgivningen.

Sådan klager du
Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige i KEH Gruppen:

Att.: Kim Hansen, persondataansvarlig, keh@kehgruppen.dk

Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.

Kontakt os gerne og fortæl om dine behov

Vi tilbyder kvalitetsløsninger og god service til opgaver af alle størrelser. Om det er ejendomsservice, renovering, byggeri, eller indeklima du har udfordringer med, så er du velkommen til at kontakte os.

Udfyld kontaktformularen her på siden og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Du kan finde os på:

Naverland 22B
DK – 2600 Glostrup

Gl Vardevej 230
6715 Esbjerg

Marsalle 113
8700 Horsens

Er der noget vi kan hjælpe dig eller din virksomhed med?