Leverandørbetingelser

Til vore leverandører og underentreprenører

Leverandørbetingelser

Glostrup, marts 2019

Vedrørende: Leverandørbetingelser

KEH Gruppen tilbyder følgende betingelser til vore leverandører og underentreprenører:

Fakturaindhold

Fakturaer udstedt til KEH Gruppen kan kun omhandle én sag/et projekt.

Modtagne fakturaer SKAL være påført følgende;

– KEH Gruppens projektnummer

– Rekvirent fra KEH Gruppen

– Ugenummer og forbrugte timer hvis leverandør er mandskabsleverandør

Krav til fakturaens udformning

Vi henviser til

http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2068789&chk=214580

Modtagne fakturaer SKAL overholde krav specificeret af SKAT.

Priser

Alle priser tilbudt af leverandøren eller aftalt mellem parterne anses for at være inklusive alle gebyrer herunder, men ikke begrænset til, faktureringsgebyrer, ekspeditionsgebyrer, olie- og miljøtillæg mv. samt transport og håndteringsomkostninger af enhver art.

Modtagelse af fakturaer, kreditnotaer og kontoudtog

Fakturaer, kreditnotaer og kontoudtog modtages KUN på mail og skal sendes til:

Fakturaer skal sendes til EAN-nummer: 5790002652417

Formatet skal være: OIOUBL/OIOUTS (alternativt OIOXML)

Er dette ikke muligt, skal faktura sendes til:

faktura@kehgruppen.dk

Fremsendte dokumenter til faktura@kehgruppen.dk SKAL være i PDF-format.

Betalingsbetingelser

Standard betalingsbetingelser er løbende måned plus 30 dage.

Fakturaer SKAL være modtaget på faktura@kehgruppen.dk senest den 20. i måneden.

Fakturaer modtaget den 21. i måneden og derefter betragtes først som modtaget inden den næstkommende 20. med tilsvarende betalingsbetingelser.

Modregning

KEH Gruppen er berettiget til at modregne ethvert krav i betalingen, som KEH Gruppen måtte få mod underentreprenøren.

Dette hvad enten kravet vedrører en aktuel entreprise, andre entrepriser eller ethvert andet retsforhold parterne imellem.

Modregning sker ved at KEH Gruppen modregner det fulde beløb i betalinger til underentreprenøren indtil et beløb svarende til kravets størrelse er modregnet.

Tilbagedaterede fakturaer

KEH Gruppen accepterer IKKE tilbagedaterede fakturaer.

Forfaldsdato beregnes fra leverandørfakturaens modtagelsestidspunkt jf. pkt. 5 ovenfor.

Kontoudtog

Venligst fremsend kontoudtog hver den første 1. arbejdsdag i ny måned.

Manglende fremsendelse af kontoudtog kan medføre forsinkelse i betaling.

Forsikringscertifikater

Underentreprenører, der leverer mandskab til KEH Gruppen skal, på forlangende, fremsende gyldige forsikringscertifikater for følgende forsikringer;

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Arbejdsskadeforsikring

Betalinger

Alle henvendelser vedrørende betaling af fakturaer bedes adresseret til debitor@kehgruppen.dk

Med venlig hilsen

KEH GRUPPEN ApS

Naverland 22B
2600 Glostrup

Telefon +45 4659 6226 – Cvr.nr: 38640852

Kontakt os gerne og fortæl om dine behov

Vi tilbyder kvalitetsløsninger og god service til opgaver af alle størrelser. Om det er ejendomsservice, renovering, byggeri, eller indeklima du har udfordringer med, så er du velkommen til at kontakte os.

Udfyld kontaktformularen her på siden og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Du kan finde os på:

Naverland 22B
DK – 2600 Glostrup

Gl Vardevej 230
6715 Esbjerg

Marsalle 113
8700 Horsens

Er der noget vi kan hjælpe dig eller din virksomhed med?