Oplever du udfordringer med fugt i din bolig eller ejendom?

Fugtproblemer er en kilde til frustration hos mange danske husejere, og er et fortsat stigende problem. KEH Gruppen tilbyder permanente og miljørigtige løsninger til bekæmpelse af fugt i murværk.

I samarbejde med IPS Group har KEH Gruppen udviklet en miljøvenlig hydrofobis væske, som er designet til at fortrænge fugt og vand i murværk. Ved injicering skabes en forsegling af murværket så vandmolekyler ikke kan trænge igennem.

En fugtig kælder kræver tit affugtning med opgravning og ilægning af drænrør. Efterfølgende forsegles murværket med epoxy. Med KEH Gruppens løsning, bekæmper vi fugten indefra så det er slut med sundhedsskadelige kemikalier.

Vi tager os af alle fugtproblemer

Store som små

I Danmark har vi en stor eksisterende bygningsmasse, og størsteparten af bygningerne er opført med materialer af beton, tegl, mursten og mørtel.

Da alle disse materialer i forskelligt omfang er fugtsugende, og undergrund altid indeholder en vis mængde fugt/vand, er det nødvendigt med en optimal fugtsikring for at holde vand/grundfugt ude. Dette har været et krav til opførelse af bygninger i en del år, og udføres enten med murpap, stålplader, membraner og/eller udvendige drænløsninger.

For ældre bygninger kan fugtsikringen enten være defekt eller helt mangle, og dermed er der risiko for opstående fugtproblemer.

Fugtspærre

Mod indtrængende og opstigende grundfugt

Fugtproblemer kan ikke bare give skade på bygningskonstruktioner. Det kan også øge risikoen for indeklimarelaterede problemer, som forringelse af konstruktionens isolerende effekt samt skimmelvækst.

At foretage ny fugtsikring af en bygning kan være en besværlig proces med opgravning til dræn, indhentning af tilladelser til dette, indskæring af vandret fugtspærre samt genetablering.

Derfor kan det i mange tilfælde være en løsning at udføre fugtsikringen indefra. Hvad enten der er tale om vandret (horisontal) eller lodret (vertikal) fugtsikring, så kan IPS WR Injection Sealer injiceres nemt i alt slagsmurværk. Væsken danner en effektiv barriere mod indtrængende og opstigende grundfugt.

IPS WR Injection Sealer

En permanent vandafvisende løsning

IPS WR Injection Sealer er en injiceringsvæske baseret på polymer og paraff­inolie. Den kan anvendes i alle typer af mineralske murværk som beton, tegl, letbeton, natursten samt mørtler. Væsken er desuden ikke vandopløselig, og den er derfor også velegnet til særligt vandmættede murværk. IPS WR Injection Sealer er et hydrofobisk produkt med en unik formel af specialpolymer. Væsken er en ren letflydende paraff­inolie, der ikke er sundhedsskadelig for hverken mennesker eller dyr.

IPS WR Injection Sealer lukker desuden ikke den pågældende konstruktions porer, men sikrermaterialets fortsatte di­ffusionsåbenhed. Da paraff­inolien har en lavere overfladespænding end vand, vil væsken efter injicering via det kapillærer tryk, trænge ind i konstruktionen. Herefter fortrænger det fugten. Paraff­inolien vil langsomt fordampe fra konstruktionens overflade og herved efterlade polymeren, der skaber en permanent vandafvisende overflade inde i konstruktionens kapillarer. Der betyder at vand ikke længere kan bindes inde i materialet, og konstruktionen kan herefter tørre ud.

Injiceringens udførelse

Hvordan gør vi det?

Grundet IPS WR Injections Sealers unikke evne til at sprede sig let i en konstruktion kan der injiceres i intervaller på 25 cm både vandret og lodret. Hullerne bores i min. Ø10 mm med en borevinkel på mellem 45-60 grader. Herefter fjernes borestøv grundigt for at sikre optimal indtrængning af væsken. Efter injicering lukkes hullerne med kalkmørtel.

Ved udførelse af vandret (horisontal) fugtspærre kan en komplet barriere opnås ved kun at injicere i en række. IPS WR Injection Sealer kan også anvendes til at danne en lodret (vertikal) fugtsikring af hele vægflader – eksempelvis kældervægge af ringe kvalitet.
Ved lodret fugtsikring injiceres der i 16 huller pr. m2.

Der anvendes et lansesystem med enten lavtryksindsprøjtning eller flasker, hvor der injiceres et præcist antal milliliter beregnet ud fra konstruktionstykkelse og materiale for at danne en sikker barriere samt reducere produktspild.

Samarbejdspartnere

Dansk Industri

Vil du vide mere om IPS WR Injection Sealer?

Download vores tekniske- eller informationsdatablad ved at klikke på dokumentet herunder

KEH Injection Sealer og Surface Sealer er et dansk kvalitetsprodukt, udviklet i samarbejde med IPS Group A/S i Nordsjælland, under strenge standarder for kvalitetskontrol.  IPS Group har en høj kvalitetsstandard for produkterne og vi er stolte af, at samarbejde med dem. Derfor er hver kunde sikker på at få produkter og montering af højeste kvalitet.

KEH Gruppen leverer en juridisk garanti og en frivillig garanti på 25 år fra færdiggørelsesdatoen, hvilket sikrer holdbarhed og funktionalitet for alle hydrofobiske behandlinger, der monteres af KEH Gruppens fagfolk.

Vi er så sikre på at det virker så vi giver 25 års garanti – det er aldrig set før.. Andre leverandører giver garanti efter købeloven på 3 år. Vi forlænger til 25 år

Kontakt os gerne og fortæl om dine behov

Er der noget vi kan hjælpe dig eller din virksomhed med? 

Vi tilbyder kvalitetsløsninger og god service til opgaver af alle størrelser. Om det er ejendomsservice, renovering, byggeri, eller indeklima du har udfordringer med, så er du velkommen til at kontakte os.

Udfyld kontaktformularen her på siden og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

© Copyright - KEH Gruppen
Call Now ButtonRing op